Bilder og motbilder i Johannes Åpenbaring
Andre prekener
Då gen. Booth drog inn i himmelen
Kirkene i Sørreisa
Kirkelige snurrepiperier.
Bonden Paavo av Runeberg. Lesverdig!