KLOKKER MØLLERS APPARAT TIL UTDELING AV NATTVERDEN

Fra den tidligste kristne tid, har menigheten under nattverden drukket vin av det samme beger, eller kalk som man sier i kirkelig språk. Da man ved forrige århundreskifte begynte å tenke på smittefaren, ble det i Den norske kirke besluttet å dele vinen ut med små beger. Dette var et brudd med den kirkelige tradisjonen, og en av løsningene var "Klokker Møllers apparat til utdeling av nattverden". Den finnes enda bortgjemt i mange sakristier rundt i landet, men jeg tror ikke den er i bruk noe sted lenger. Ringen med lepper ble satt på det store begeret. Så ble det lille begeret, kalken satt oppi der med vinen i. Nattverddeltakerne fikk så drikke av hver sin leppe og når runden var gått, satte man på en ny leppekrans. Innerst på leppen var det et hull hvor evt. tiloversbleven vin rant tilbake i det store begeret i bunnen. Denne vinen kunne så bli fjernet etterpå. Praktisk, ikke sant?

Tilbake til hjemmesiden