Espelid Hovig?????
Tidsriktig antrekk 1905
Bevares, man har da skrevet bok!

R>