EN SOKNEPRESTS BEKJENNELSER

Det er bare å innrømme det. Jeg har skrevet bok. Dette til opplysning for de som ikke vet det. "EN SOKNEPRESTS BEKJENNELSER" med undertittel "katter, klyster og andre katastrofer." Luther Forlag 1998. Kr. 128,- hvorav 10 % går til meg. Brutto. Egentlig burde denne siden hete: "Hvordan jeg ikke ble millionær". Skuffelsen var stor da Forlaget kun investerte i et opplag på 1800 eksemplarer. Boka ble utgitt i god tid før jul og jeg så for meg alle kjøpehungrige forlate bokladen i krampegråt fordi efterspørselen sto i et forhold til, nåja, i hvert fall 50 000 ekspl. og utsolgt! Nu viste det seg at siden jeg ikke kom på TV eller ble anmeldt til politiet for å ha krenket den offentlige bluferdighet (til det er jeg alt for sent ute), så er boken enda ikke utsolgt. Men det er ikke mange ekspl. igjen! Snart blir den utsolgt og da blir den en sjeldenhet. At den er utgitt på Luther Forlag kunne forlede noen til å tro at det er en andaktsbok. Det er den ikke. Snarere tvert imot!

Jeg burde egentlig ha skrevet en poesisamling i slapt skinnbind (legg merke til Pink Panter farven i bakgrunnen), men mine dikt ligger ulest for verden. En gang skrev jeg et dikt om ulykkelig kjærlighet. Det er meget japansk/nordnorsk i sin minimalisme. Det lyder slik (in extenso): "HAN GJEKK FJÆRA HEIM" . Siden moderne poesi bruker mye papir og lite trykksverte, var diktet så minimalt i sin form at det gjerne kunne fylle en 30 siders bok. Hvorav de fire midterste sidene kunne utgjøre hvert av ordene i diktet. Om noen tenner på ideen, må man huske mine royalties.Også brukt som katteholder!
For de som måtte ha lest boken, og da spesielt historien om det store kattedrapet, og kanskje ha undret seg hvordan det gikk senere, kan vi opplyse at katten fremdeles er død. Men jutesekken som den enda levende katt ble overlevert i for avrettelse finnes fremdeles etter mange og tyve år. Hans Kristian Eriksen på Stonglandseidet er en sann naturverner, ihvert fall hva angår jutesekker. Selv om katten fikk et sørgelig endelikt!

Tilbake til hjemmesiden