PYRAMIDENES HEMMELIGHET


SLIK FOREGIKK DET DEN GANG, SOM I DAG!

Et gammelt sagn sier at de steinene som pyramidene ble bygd av, ble hugget til og så la man et blad på den. Deretter gikk steinen av seg selv. Det kan være noe i det. De som overvåket det hele la sitt blad på med anvisning om hvor stenen skulle og dermed gikk den av seg selv på sviller, ihvertfall i nedoverbakke. Til høyre på bildet over, ser vi en tenkt byggesituasjon, hvor kraner med motvekter ble brukt helt til topps.

Teorien om at man bygde rampe av sand inntil og slepte steinene til topps etterhvert har lite for seg. Man har regnet at da måtte rampen være ca to kilometer lang. Og det er mye sand, det! Det var selvfølgelig mye enklere å bruke kran.
Til venstre på bildet ser vi et tenkt snitt gjennom Kheopspyramiden. Inne i midten under B ser vi "kongens kammer". Man trodde først at dette var gravkammer, men intet ligner på gravene her. Og en kanal gikk opp på skrå til høyre. Dette trodde man var en luftekanal. Imidlertid ble det oppdaget at denne kanalen til visse tider pekte rett mot stjernen Sirius, en stjerne Farao skulle forenes med etter sin død. Dermed er min teori (en ren konjektur, dvs gjetning, he, he!) at Faraoene ble balsamert for å bevares i kongens kkammer inntil stjernen sto i riktig posisjon og så ble sjelen frigjort. En slags "utskytningsrampe" for sjelen. Egypterne skal ha hatt ca 20 forskjellige ord for sjel, så oversetterne må ha en komplisert oppgave.


Vindmøller i solnedgangSom en noe tragisk hilsen til min venn Reidulf Watten, professor dr. udi psykologien, viser jeg her, fotografert med min egen hånd, et bilde av vindmøller i solnedgang over den egyptiske ørken. Slik kan man produsere strøm. Forestiller man seg da Reidulfs barndomsøy, Smøla, som bakgrunsscene for vindmøllene kan man få et inntrykk av hvordan det vil bli hvis utbyggerne på Nordmøre får det som de vil. Vi kondolerer!


Denne kamelen har ikke gått gjennom et nåløye!

Da soknepresten hadde vært i Egypt i to uker, var han blitt så brun at man med en viss rett kunne kalle ham "negro spiritual". (Hvor tar jeg det fra?) Denne kamelen hadde også en viss brun let, men det er egentlig ikke en kamel. Det er en dromedar, dvs èn pukkel. Et av mine heldigere bilder om jeg må si det selv. En busstur gjennom tykkeste Kairo (eller Kahera som egypterne sier) var en blandet opplevelse, Midt i en vrimmel av trafikk med tuting av biler, mopeder, busser, sykler, gikk det folk, gjeiter, flokker med sauer og en og annen dromedar. Helt vanvittig!