Steder jeg har vært og mat jeg har spist et cetera.Det er ganske riktig sagt at biffer og engler er to sider av samme sak. Det er helt riktig. Men hva som er biff og hvem som er engler, se det er et annet spørsmål som jeg ikke skal besvare. Imidlertid kan enhver gjøre seg sine tanker om de hellige ved å se ovenstående vakre bilde som er tatt under Areopagos, den lille bergknausen i Aten hvor Paulus holdt sin berømmelige tale. Hvis dere ikke skjønner hvem bildet forestiller, nytter det ikke å forklare likevel. Det finnes noen som har replisert at her har jeg havnet i dårlig selskap. Det kommer an på øynene som ser. Men som det gode menneske (menneskelig talt) jeg prøver å være, vil jeg prøve å oppveie dette sørgelige misforhold med en mulig kompensasjon av meg, avbildet med professor og biskop Trond Kverno etter en vellykket concelebration i Nes kirke på Hadeland. Ser dere hvordan den gode Gud lar sin sol skinne over både rettferdige og urettferdige.Det bildet som er over, av Rose og Jervell (og meg) er tatt under den store studietur til Hellas i 1997. Vi reiste med buss fra Filippi i nord til Korint i sør. Det var etter en kirkekaffe i Korint med konjakk (!) at Jacob Jervell sa: "Rolv, nå er du ikke lenger soknepresten i Brandbu, men soknepresten i Brandy.!" Professoral humor. Korintermenigheten var jo beryktet allerede i den første kristne tid, men at de fremdeles feiret kirkekaffe med et kjempelager med konjakk var en overraskelse,
Nedenfor kan man se undertegnede holde foredrag for den samlede geistlighet.
Midt i det første århundret tok keiser Nero det første spadetak med en gullspade, som en begynnelse på det som skulle bli kanalen over Korintstredet. Man akk, her var meget berg som man kan se nedenunder, så kanalen ble ikke ferdig før på slutten av 1800-tallet.


Det var ofte prester som bragte de nye matvaner inn i landene de kom til. Fasteskikkene kom først med Den katolske Kirke, men rester av skikkene har holdt seg også i til dag. Fastetiden har i grunnen holdt liv i den Nordnorske befolkning på grunn av eksporten av tørrfisk og klippfisk til det katolske Europa gjennom århundrene. Min venn pateren holder fastetiden og fastedagene i Den Katolske Kirke meget nøye i hevd. Som han sier: "Da spiser jeg kun av havets frukter: Røkelaks, hummer og caviar.

Man nekter seg ingenting!

Tilbake til hjemmesiden
betenkt professor

Vi vandret i berg og dal, rundt i gamle ruiner hvor du måtte ha hovedfag i arkeologi for å forstå hva som en gang hadde stått der. Men noen steder burde vi ikke vært ifølge professoren. "Paulus har ikke vært her, stedet er ikke nevnt i Bibelen og har derfor ingen interesse." Ansiktsuttrykket bærer også preg av det.
Vår meget vakre guide Zena hadde diverse teologiske utlegninger, og det er tydelig hva hr. Jervell mente om dette. Det ser ut som han ler, men iflg ham selv (i ettertid) så gråt han. Forøvrig har jeg beskrevet dette møtet i min bok, men det som Luther forlag strøk var følgende: "Guiden var så vakker at jeg måtte si med Paulus: "Jeg merker en annen lov i mine lemmer!" Iflg professoren var dette en helt feil fortolkning av Paulus. På den annen side var da ikke Paulus evnukk! Eller hva?
Her ser vi daværende stiftskapellan Steinar Bjerkestrand som har klatret helt til topps i lykkelig fryd. Han er forøvrig nu museumsdirektør for domkirkeruinene i Hamar. Akk, der er mange mueumsdirektører i Den norske Kirke, problemet er at de vet det ikke selv!


Forslag til festdrakt for prester i DNK

Så fikk jeg gleden av å presentere mitt forslag til festdrakt for prester i Den norske Kirke. 15 cm bredt silkebelte med frynser gjorde susen ved gudstjeneste i Korint, med den følge at de lokale grekere overså både biskopen og professoren og skjenket kirkekaffekonjakk med stort hjertelag. Drakten ble ikke anbefalt av biskopen.