Preken Lukas 19,1-10, Sakkeus møter Jesus
Jesus kom til Jeriko og drog gjennom byen. Der var det en mann som hette Sakkeus; han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han var liten av vekst og kunne ikke komme til for folkemengden. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: "Sakkeus, skynd deg ned! For i dag vil jeg ta inn hos deg." Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det, mumlet forarget og sa: "Han tar inn hos en syndig mann!" Men Sakkeus stod fram og sa til Herren: "Herre, halvdelen av alt jeg eier, vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt igjen." Da sa Jesus: "I dag er frelse kommet til dette hus. For også han er en Abrahams sønn, og Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det."

Det finnes mange myter, dere vet sånne påstander som har levd så lenge i folketanken at de har blitt sannhet, uten at de blir mer sanne av den grunn. Vi vil gjerne tro at det vi vet, er sant. Men vi har også med oss mange myter også når det gjelder vår kristne tro. Det skal vi komme tilbake til. Et eksempel som ikke har med teologi å gjøre: 99 % av det norske folk, og sikkert samtlige amerikanere, tror at vikingene hadde horn på hjelmene. Det kan vi se på fotballkamper, hvor nordmenn har hjelmer på seg med digre horn, for ikke å snakke om Alex Rosèn, nåja, nok om det. Sannheten er at vikingene ikke hadde horn på hjelmene. Det ville jo være handtak for fienden når de var i strid. Opprinnelsen til denne merkelige ideen var at da en av Wagners operaer skulle urfremføres i New York på 1860-tallet, syntes den amerikanske regissøren at disse vikingene så så tamme ut. Dermed bestilte han mengder av oksehorn fra slakteriene, og skrudde dem på hjelmene. Da så de straks mer fryktinngytende ut. Slik kan myter oppstå, og folk går rundt og tror at det de regner for sannhet, slett ikke er det.
Da Jesus tok inn hos Sakkeus, erkeskurken selv i det jødiske samfunnet, da står det: Men alle som så det, mumlet forarget og sa: "Han tar inn hos en syndig mann!"
De levde også i mytenes verden og trodde på usannheter, nemlig at Gud i himmelen var vel tilfreds med deres ytre, og at Gud ikke hadde noe til overs for dem som ikke passet inn i det gode selskap. De trodde Gud tenkte som et smålig menneske. Men Jesus lærte dem noe annet: (Matt 5:44-45) ”Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, så dere kan være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett.”
Sakkeus levde sikkert også med falske forestillinger. Han syntes vel at han var noe til kar som hadde svingt seg opp til å bli en rik overtoller, ganske sikkert med tvilsom forretningsmoral. Men at han kom til kort i det fromme selskap, var han nok smertelig klar over. Og noen tanker om at Gud skulle se ned til ham i nåde, nei det ville være veldig usannsynlig. Han levde som så mange på mytene og trodde at urett var rett, at løgn var sannhet. Med sin enorme formue burde han jo leve lykkelig alle sine dager. Men så kom altså Jesus og ble med ham hjem og snudde alle Sakkeus forestillinger på hodet. Han skjønte Gud er glad i meg. Da ble han fri. Frelse betyr å være satt fri. Sakkeus hadde fått nye verdier i livet. ”Sakkeus stod fram og sa til Herren: "Herre, halvdelen av alt jeg eier, vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt igjen." Da sa Jesus: "I dag er frelse kommet til dette hus. For også han er en Abrahams sønn, og Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det." Hva hadde skjedd? Jesus hadde spist sammen med ham. Måltidet har fra urgammel tid i alle kulturer vært middelet til fellesskap. Vi har det hos oss også. I hvert fall gamle folk slapp aldri besøkende ut av huset før de hadde fått spist. Dåpsfest, konfirmasjon, bryllup, begravelse; alle disse har et måltid i fellesskap. Og vi har det i kirken; et lite måltid, et fellesskap i det håpet vi er samlet om.
Vi har i dag også mange falske myter. En av disse er at nattverden bare er for noen spesielt utvalgte. Men nattverden er for alle døpte, for Jesus sa at vi alle skulle gjøre det. Jeg husker da jeg en og annen gang feiret nattverdgudstjeneste på Trastad i Kvæfjord, på det som før kaltes Nordnorges åndssvakehjem. Der var det trengsel om å komme frem. Men det var en av de eldre ansatte som sa til meg at jeg ikke burde gi nattverden til disse, for de skjønte ikke hva det var. Jeg måtte svare at da stiller jeg i samme køa, for jeg skjønner det heller ikke, men Jesus har sagt at vi skal gjøre det. Ære være.......