1. mai 2005 Sørreisa kirke

Luk 6:31-35

Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.
[32] Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. [33] Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for? Det gjør jo også synderne. [34] Og om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Også syndere låner til syndere for å få like mye igjen. [35] Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal dere få stor lønn og være Den Høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde.


Læren om rett og galt kan vi med et kort ord kalle etikk. Da skiller vi gjerne mellom samfunnsetikk, altså det som skal ligge til grunn for samfunnstyringen. Også har vi individualetikken, det som er rett og galt for det enkelte menneske. Når stortingspolitikerne litt ullent snakker om de kristne grunnverdier og blir spurt hva de mener med det, svarer de gjerne: De ti bud. Eller dem såkalte gylne regel: Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. Dette kan gjerne ligge til grunn for en samfunnsmoral eller etikk. Ikke stjele, ikke lyve, ikke prøve å rane til seg andres eiendom osv.
Dette er noe alle kan være enige om. Den gylne regel finnes også i Østens religioner og er ikke noe spesielt for kristendommen. Men det som er spesielt for vår kristne tro, er noe langt større og langt mer grunnleggende. Vi kjenner lovens største bud: Du skal elske din neste som deg selv. Men Jesus sier: et nytt bud gir jeg dere: Slik som jeg har elsket dere skal dere elske hverandre. Det finnes ikke et bankvesen i verden som lever etter Jesu ord når han sier: lån bort uten å vente noe igjen. Heller ikke kemneren dessverre. Den kristne etikk er ikke egnet for denne verden. Den er egnet for det enkelte menneske som vil følge Jesus. Tenk på ord som Jesus sa: Luk 6:29 Om noen slår deg på det ene kinnet, så by også det andre fram. Om en tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. Og videre: Matt 5:44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Også ett av premieeksemplene: Matt 18:21-22 Da gikk Peter til Jesus og spurte: "Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne forgå seg mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?" [22] "Ikke sju ganger," svarte Jesus, "men jeg sier deg: sytti ganger sju!” Ingen dommer i rettsvesenet lever etter denne regelen.
Da, mine kjære, skjønner vi at det Jesus snakker om ikke er egnet for denne verden, men for det enkelte menneske som vil følge ham.
Jesus kom med noe radikalt nytt. Han kom med en åpenbaring av Guds vesen. Tilgi sytti ganger syv, jammen, sier snusfornuften, det kan da ikke Jesus mene bokstavelig. Skulle vi leve etter dette, ville jo andre mennesker kunne utnytte oss på det groveste. Ja, er svaret, det vil de kunne, men ikke i det lange løp. Det finnes ikke et menneskehjerte som er i stand til å stå imot en slik kjærlighet uansett hvor hardt det måtte være i utgangspunktet. Kall det psykologi eller hva dere vil, men det er en av gudsrikets hemmeligheter, en hemmelighet verden ikke kjenner, for verden kjenner ikke Jesu kjærlighet.
Her oppfylles profetens ord i Det gamle testamente: Esek 36:26 ”Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden.”
Her byttes de ti buds steintavler ut med Jesu ånd. Steinen er død. Men Ånden gjør levende. 1 Pet 3:18
”For Kristus selv led døden for syndenes skyld, én gang for alle. Den rettferdige led for urettferdige for å føre dere fram til Gud. Han døde legemlig, men ved Ånden ble han gjort levende.”
La oss glede oss til pinse.
Ære være………