17. april, Straumen kapell 3.s. e. påske, Joh 14,1- , misjonsgudstjeneste med konfirmantene:

Jesus sa: "La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien."
Tomas sier til ham: "Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?" Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham."
Da sier Filip: "Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss." Jesus svarer: "Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv; det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld."

Ingen kommer til Faderen uten ved meg, sa Jesus. Mange rundt om i verden som har hørt disse ordene og hørt om Jesus som led og døde for våre synder, og åpnet en vei til det evige livet, de har jublet av glede og blitt satt fri. Frelst betyr å ha blitt satt fri. Hva har de blitt satt fri fra? Fra overtro, fra redsel for at åndene skulle straffe dem, redd for en fremtid som ikke lå i deres egne hender men i hendene på onde makter, i hendene på forfedrene som lå på lur og passet på at de ofret rett. Et lite feilsteg så gikk det ille. De ble fri fra å bruke alle pengene de eide til å kjøpe tryllemidler for å beskytte seg. De hadde nu funnet en annen beskytter: Jesus! Og ikke bare en hvilken som helst Jesus, men en Jesus som hadde all makt i himmel og på jord. En Jesus som sa: ”Jeg er veien, sannheten og livet.” og videre: ”Den som har sett meg, har sett Faderen.” Var det rart at de kastet tryllemidlene og ble fri?
Jaja, smiler vi. Stakkars de som bor i Afrika og Søramerika og er så overtroiske. De kan nok trenge Jesus.
Her i Norge er det mange avisannonser hvor du blir bedt om å ringe inn (29 kr minuttet) og bli spådd, så du kan få vite fremtiden din. Hvem var det som var overtroisk?
Til og med parhoroskop kan du bestille og finne ut om han eller hun passer for deg. Hvem var det som var overtroisk? Ungdommer som skryter av å ikke ha noe med kristendommen å gjøre, går rundt med steiner, krystaller og amuletter på seg som lykkebringere. Hvem var det som var overtroisk? Alternativmessene har gode tider.
Biskop Desmond Tutu sto en gang på talerstolen her i Europa et sted og holdt opp Bibelen og sa: Dere hvite kan angre på at dere brakte Bibelen til oss. For vi tar den alvorlig. We take it seriously! Og så skrattet han som bare han kan.
Misjon handler om å sette mennesker fri, eller frelse dem som vi sier i kirka. Det betyr det samme. Det handler om å sette dere fri enten det er i Afrika, Søramerika eller i Norge. Hvis dere stenger Jesus ute fra hjertet, så kommer en helt annen inn. Og den som kommer inn er ingen god herre. Han ville aldri gi sitt liv for dere. Det har Jesus gjort.