10. april, Kastnes bedehus, 2.s. e. påske, Joh 10:1-16 :

"Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til sauene gjennom døren, men klyver over et annet sted, han er en tyv og en røver. [2] Men den som kommer inn gjennom døren, er hyrde for sauene. [3] Vaktmannen åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. [4] Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner hans stemme. [5] Men en fremmed følger de ikke; de flykter for ham, fordi de ikke kjenner stemmen til den fremmede." [6] Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva den betydde. [7] Da sa Jesus: "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er døren inn til sauene. [8] Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. [9] Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne beite. [10] Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. [11] Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene. [12] Men den som er leiekar og ikke hyrde, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. [13] For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. [14] Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, [15] likesom Faderen kjenner meg og jeg kjenner Faderen. Jeg gir mitt liv for sauene. [16] Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde.

Av sikkert 20 onkler og tanter, har jeg en onkel igjen. Han er over 94 år. Han hadde sauer. Når han kom i marka, så flokket de seg rundt ham. Han er trygg, visste sauene. Men om jeg kom, så sprang de langt av gårde. De kjente meg ikke.
Når Jesus sier at han er den gode hyrde, så vil han fortelle oss at hos ham er det trygt. Han vil oss godt. De som ikke kjenner ham, kan lett tro at han er en gledesdreper som vil gjøre livet surt og vanskelig for oss. Gjennom kirkehistorien har det nok vært mange som har lagt vekt på å sette opp gjerder rundt oss, du skal og du skal ikke, og detaljregulert det kristne liv slik at det var knapt en ting man kunne gjøre uten at det ble til synd. Mørkemannskristendom. Det har dessverre vært mange angstfylte mennesker som har hatt posisjoner i kirka til å peke ut rammene for livet og hva som var regnet for rett og galt. Nei, apostelen sier: (Gal 5:1) ”Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk.”
Det er det som er ett av de store poengene i vår kristne tro: Vi skal ikke gjøre oss fortjent til det evige liv. Det finnes bare en vei til himmelen og dit finnes det en dør å gå gjennom.
Jesus sier: ”Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst.” Det Jesus vil fortelle er at han er den eneste som har åpnet veien til det evige liv. Han sa: "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er døren inn til sauene. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er døren.” Han bruker døren som bilde på seg selv for å vise at han er inngangen til Guds rike. Han har også brukt andre bilder om seg selv: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.
Og i Åpenbaringen sier han: ”Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket.”
Når så Jesus sier: ”Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne beite.”, Han vet at vi lever i denne verden, men mens vi lever her, skal vi stadig komme til Jesus, og akkurat som sauer hos den gode hyrde finne beite. Det peker så tydelig mot nattverden, dette måltidet som Jesus sa at alle døpte skulle delta i.
Det finnes sagn om den hellige gral, nattverdbegeret som Jesus brukte ved den siste nattverd med disiplene. Mange har gjennom århundrene vært på leting etter den, i England og Frankrike og mange andre steder. De har lett på feil sted. Den hellige gral finnes på hvert eneste alter der nattverden feires og den finnes på alteret her i dag. Her har han latt seg være synlig tilstede i et lite måltid med brød og vin. Det finnes de som tror at man må være verdig til å delta i nattverden. Det står ikke i min Bibel. Når vi i nattverdliturgien ber om å få delta i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter, så betyr det at vi som tolleren i templet innrømmer vår uverdighet, det er det som er ydmykheten, og bekjenner at vi er syndere som ikke har fortjent Guds nåde. Det er oppriktighet. Ydmyke og oppriktige hjerter er derfor ikke edle egenskaper som vi kan rose oss av, tvert imot. I fortellingen om Emmausvandrerne, kjente de to vandrerne ikke igjen Jesus, men om kvelden satte de seg ned for å spise:
Så tok han brødet, bad takkebønnen, brøt det og gav dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen.
Han ga seg selv til oss på korset og han gir seg selv til oss i nattverden. Det er reisemat for en vandrer gjennom livet.
Ære være…