LYSMESSE 5.DES. 2004


1 Mos 1:1-5
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. [2] Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. [3] Da sa Gud: "Det bli lys!" Og det ble lys. [4] Gud så at lyset var godt, og han skilte lyset fra mørket. [5] Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.


Dette var begynnelsen av skapelsesberetningen i første Mosebok. Gud sa: ”Det bli lys, og det ble lys!” Bibelen er ikke en lærebok i naturvitenskap. Den er en lærebok i hvordan Gud frelser oss mennesker. På Jesu tid trodde de at om de holdt moseloven, og gjorde sånn og sånn, så kom de til himmelen. Og enda i dag er det mange som tror at om de gjør sånn og sånn så kommer de til himmelen, inn i Guds lys. Og hvis de er ekstra ærlige og snille og flinke så kommer de i hvert fall til himmelen. Det er feil!
Det var det Jesus prøvde å lære dem den gang. Han sa: ”Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er om meg han har skrevet.”
Aha! Skapelsesberetningen handler om Jesus! Det er den åndelige betydningen av skapelsesberetningen dere skal få høre nu; dype mysterier i Guds tanke.
Moses fortalte: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Johannesevangeliet åpenbarer mysteriet i kapittel 1, der Johannes forteller: ”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.”
Når Gud en gang skapte, var Guds skaperord Jesus selv. Derfor blir Jesus kalt Ordet.
Moses forteller videre: ”Da sa Gud: "Det bli lys!" Og det ble lys.”
Johannes åpenbarer: ”Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.”
Jesus er verdens lys. Vi mennesker lever i et åndelig mørke når vi er borte fra Gud. Men, sier Johannes: ”Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn ­ de som tror på hans navn.”
Moses fortalte: ”Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.” Hva skjedde med Jesus på den første dag, jo, da sto han opp fra de døde og åpnet veien inn til det evige liv, til det lyset der Gud og Jesus bor. Gud har en plan med hver eneste av oss, om vi vil gjøre Guds vilje. Derfor skal jeg avslutte med apostelens hilsen til Timoteus, og den kan også gjelde oss: (1 Tim 6:14-16) ”Ta vare på ditt oppdrag så det holdes rent og uangripelig helt til vår Herre Jesus Kristus kommer i herlighet. Det skal han la oss få se i rette tid, han som er den salige og eneste mektige, kongenes konge og herrenes herre, den eneste som er udødelig, og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen.”