Sørreisa kirke 22. aug 2004
Matteus 21, 28ff

"Hva mener dere om dette: En mann hadde to sønner. Han gikk til den ene og sa: Min sønn, i dag skal du gå og arbeide i vingården. Nei, jeg vil ikke, svarte han. Men senere angret han og gikk. Faren gikk så til den andre og bad ham om det samme. Han svarte: Ja, herre. Men han gikk ikke. Hvem av disse to gjorde det faren ville?" Og da de svarte: "Den første", sa Jesus til dem: "Sannelig, jeg sier dere: Tollere og skjøger kommer før inn i Guds rike enn dere."
Dette er en av en rekke lignelser Jesus brukte om Guds rike og hvem som skal komme inn i det.
Hvis det er slik at Gud skal holde dom, hva skal da skje i denne situasjonen: To stykker står foran dommen. Den ene har bekjent seg som kristen for alle mennesker, men har levd i hovmod, gjerrighet, smålighet og sladder om andre. Den andre har ikke regnet seg som en kristen, i hvert fall ikke som en rett kristen, men har i praksis levd som i Jesu etterfølgelse, i ydmykhet, gavmildhet, romslighet overfor andre mennesker, og unnskyldt andres feil.
Jeg skal ikke svare hva Jesus kommer til å gjøre, for dommen hører Herren til, står det skrevet, men jeg tror ikke det blir et problem for Gud.
Til de frommeste i Israel sa Jesus: ”Tollere og skjøger kommer før inn i Guds rike enn dere.” Hva var det de gjorde feil? De prøvde å bli gode mennesker i Guds øyne. De prøvde å fortjene Guds nåde. For døperen Johannes kom og forkynte omvendelse til Gud. Han ga synderne adgang til Guds rike og sa: Du skal få begynne på ny med hele ditt forfeilede liv. Og tollerne og horene og de andre synderne tok imot budskapet og gledet seg over det, men de skriftlærde, prestene og fariseerne de tok ikke imot. De levnet ikke synderne en sjanse. Men vi skal klare det sa de.
”Nei!”, sier Jesus, dere klarer det ikke, for om dere så holder loven til punkt og prikke står dere fremdeles skyldige for Gud og må få frelsen av nåde alene.
Vi står alle likt overfor Gud, nemlig som ufullkomne mennesker som skal leve av nåde alene. For alt er nåde.
Noen gjør en stor innsats i Guds rike på Jesu kjærlighets vei og andre hangler halvhjertet med, men de som har gjort en stor innsats skal også høre Jesu ord: ”Når dere har gjort alt dette, skal dere si: Vi er uverdige tjenere, vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.” Og så skal frelsen være av nåde alene. For vi gjør ikke det gode for å bli godtatt som Guds barn, men fordi Gud har godtatt oss som sine barn i dåpen. Så skal vi alle få stille likt og få ta imot Guds rike likesom de små barna fikk det i dåpen i dag.
Ef 2:8
For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.
Ære være……