Lysmesse
Johannes 8
Joh 8:12
Igjen talte Jesus til folket og sa: "Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys." [B78]
Nå tenner snart moder alle lys, så ingen krok er mørk. Jeg gleder meg til jul. Da jeg var liten gledet jeg meg til gavene. Jeg husker den første skuffelsen, da jeg var kommet opp i tenårene. Antallet gaver sank dramatisk. Også var det mest myke pakker. Julegleden var bygd på antall pakker. Selvfølgelig er det hyggelig med pakker og gaver og små og store hemmeligheter, men vi må ikke la tingene erstatte det virkelige innholdet i jula, nemlig at Gud ble menneske. Da Gud skulle skape verden, står det i 1 Mos 1:1-5
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. [2] Jorden var öde og tom, og mörke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. [3] Da sa Gud: "Det bli lys!" Og det ble lys. [4] Gud så at lyset var godt, og han skilte lyset fra mörket. [5] Gud kalte lyset dag, og mörket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, förste dag. [B78]
Vi vet hva lyset gjør. Det gir liv. Da det var mørke over jorden, og over de store havdyp, var den øde og tom. At jorden var øde og tom ser vi i den nye pakt som et bilde på at menneskene var øde og tomme og manglet kontakten med Gud. De søkte tilbake til det Paradiset de var kommet bort fra. De søkte tilbake til alt som var godt., De søkte til Gud.
Når så Gud selv kommer synlig inn i verden, så står det i Joh 1:9-13
Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. [10] Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. [11] Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. [12] Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn - de som tror på hans navn. [13] De er ikke födt av kjött og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud. [B78]
Jesus er verdens lys. Derfor tenner vi lys når et barn blir døpt, og jeg pleier å si: Ta imot dette lyset som minner om ham som er verdens lys, Jesus Kristus, og at dette barnet som skal døpes blir et lysets barn. Vi er alle lysets barn om vi hører Jesus til. For Jesus sa: Den som følger meg skal ikke vandre i mørket. Å tro på Jesus er det samme som å følge Jesus. Å følge Jesus er det samme som å leve som ham. Derfor kom han også til verden for å lære oss hva kjærligheten er: Slik som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.
La alle de lysene vi tenner, minne oss om Jesus og at vi skal være lysets barn, ja Jesus sier det helt klart: Matt 5:14-16 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. [15] Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. [16] Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjör, og prise deres Far i himmelen! [B78]
Så skal vi snart begynne 2000 års- feiringen. Både i jula og til nyttår. Men det er ikke bare et rundt tall vi feirer. Det er feiringen av Jesus, han som lever i dag og som en gang skal komme synlig tilbake.
Den ekte julegleden er og blir og kommer til å bli en ting: Det er å følge Jesus, det er å leve i kjærlighet mot de vi møter.